Keuze ministerraad getijdenherstel Grevelingen gunstig voor getijdencentrale

ProfielfotoEric Vink 14-10-2014 0 reacties

Op de Grevelingen komt er weer eb en vloed. Dat staat in de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, waarmee de ministerraad op 10 oktober jongstleden instemde. Het herstel van het getij op de Grevelingen is een voorwaarde voor realisatie van een getijdencentrale in de Brouwersdam.

Naast de Grevelingen krijgt ook het Volkerak-Zoommeer weer een zout getijdenregime. Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kiest het kabinet ervoor de bekostiging van de maatregelen in afstemming tussen Rijk, regio, marktpartijen en gebruikers van het gebied te dekken.

Voor de getijdencentrale is met de kabinetskeuze een belangrijke randvoorwaarde ingevuld. Zonder eb en vloed valt er immers geen getijdenenergie op te wekken. De afsluitbare doorlaat, die nodig is voor herstel van het getij, laat zich goed combineren met moderne milieu- en natuurvriendelijke turbinetechniek.

Lees hier het nieuwsbericht over het kabinetsbesluit

0  reacties