Inloopavond getijdencentrale goed bezocht

Ruim honderd belangstellenden bezochten dinsdagavond 27 mei de informatiebijeenkomst over de Getijdencentrale Brouwersdam. Geïnteresseerden uit de regio konden deze avond bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis binnenlopen voor een informatief programma over de stand van zaken rond de verkenning naar deze getijdencentrale. Van die gelegenheid werd volop gebruikgemaakt.

Het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam organiseerde de avond, om belangstellenden bij te praten over de voortgang van de verkenning. In drie korte presentaties hoorden zij welke inzichten het onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd.

Getijdenherstel noodzakelijk

Harry van Huut van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu ging in op nut en noodzaak van herstel van getijden op de Grevelingen. De waterkwaliteit loopt hier al jaren achteruit en de verwachting is dat dit doorzet. Een betere doorspoeling met zoutwater lost dit probleem het beste op. Hiervoor is herstel van getij op de Grevelingen nodig. Een besluit hierover wordt eind dit jaar in Den Haag genomen. De voorbereiding hiervan nemen Rijk en regio op dit moment mee in de Rijksstructuurvisie voor het gebied Grevelingen en Krammer-Volkerak.

Profijt van schoon water

Aansluitend lichtte Loes de Jong namens het projectbureau Zuidwestelijke Delta toe hoe een betere waterkwaliteit kan bijdragen aan ontwikkelingen in de regio. Een schonere Grevelingen biedt naast ecologische voordelen ook economische kansen. Zo maakt het (mossel)visserij weer rendabel en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Dit blijkt uit de verkenning van het programma Gebiedsontwikkeling. In dit programma kijken overheden, marktpartijen en maatschappelijke instellingen samen hoe zij gezamenlijk kunnen investeren en op termijn kunnen profiteren van de ontwikkelingen in het gebied.

Duurzame ambitie

Tot slot gaf Astrid Vlaminkx van het projectteam Getijdencentrale Brouwersdam inzicht in de stand van zaken rond de getijdencentrale. Uit een marktconsultatie, onder mogelijke bouwers en investeerders, blijkt dat een kleinere doorlaat dan aanvankelijk gedacht al volstaat voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat daarmee de getijdencentrale ook kleiner wordt, komt de financiering van het project ten goede. Ook de kleinere duurzame energiecentrale is op Europese schaal nog altijd een ambitieus project en een aantrekkelijk exportproduct. Het projectbureau richt zich de komende periode op het verder onderzoeken van deze variant van de centrale en de energie-exploitatie.

Op de informatiemarkt in de wandelgangen konden de belangstellenden terecht met hun vragen en opmerkingen. In marktkraampjes met de thema's ecologie, economie en energie gaven leden van het projectteam, lokale ondernemers en gebruikers van het gebied informatie over onderwerpen als strandbehoud, waterkwaliteit, natuur, getijdencentrale-techniek en energie-exploitatie.

De presentaties die tijdens deze avond zijn gehouden zijn terug te vinden op www.getijdencentralebrouwersdam.nl. Hier is ook een speciale pagina te vinden voor e-participatie, waar iedereen ideeën kan inbrengen en kan reageren op bijdragen van anderen.

Het publiek in een goed gevulde Raadszaal luistert met belangstelling naar de presentaties

0  reacties